Informationsfilm – ett enkelt sätt att förmedla kunskap

Film är ett medium som kan användas på många olika sätt, för att underhålla, roa och informera. Då film är så lättillgängligt för de flesta är det ett effektivt sätt att förklara mer komplexa idéer och förevisa tjänster och produkter. Text och stillbilder kan ha sina fördelar också men kräver generellt sett ett större engagemang från betraktaren.

Med hjälp av en skickligt utförd informationsfilm kan du snabbt få din publik engagerad och intresserad av det du har att säga. Du kan också använda informationsfilmer för att skapa innehåll på din hemsida samt inleda möten och presentationer. Tydlig illustration, ett bra manus och väl genomförd animation är några av grundstenarna i att på ett effektivt sätt använda filmen som ett förklaringsredskap.

Informationsfilmer om corona

Svenska kyrkan släppte nyligen en informationsfilm som visar hur kyrkobesökare fortfarande kan bevista kyrkorna under julhelgen, men på andra sätt än tidigare på grund av coronapandemin. Filmen visades i TV4 under december månad. Satsningen ingick i ett större informationsprojekt med avsikt att berätta för befolkningen om vad som sker i landets församlingar kring jul och nyår.

Coronaviruset har skapat ett behov kring att förmedla information till befolkningen på ett tryggt och effektivt sätt. Svensksomalier som bor i Stockholmsområdet har varit oroade över coronaviruset, då många dödsfall har inträffat där kopplat till pandemin. För att stötta svensksomalier i deras rätt till att få vård och hur de kan söka hjälp har Norrtälje kommun spelat in informationsfilmer på olika språk.

Förmedla kunskap via informationsfilmer

Det finns många allvarliga sjukdomar i samhället som människor samtidigt har dålig kunskap kring. En sådan allvarlig, kronisk sjukdom är diabetes typ 1. Artonåriga Elin Cederbrant insjuknade i diabetes typ 1 när hon var elva år och får ständigt tänka på sitt matintag och mängden insulin hon tar. Att alltid ha koll på sitt blodsocker för att undvika svår hypoglykemi, det vill säga allvarligt lågt blodsocker, är påfrestande och tidskrävande. För att förbättra allmänhetens kunskap kring diabetes typ 1 samlade hon in tre miljoner:https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/gX91k/elin-18-samlade-in-flera-miljoner-blev-trott-pa-okunskapen kronor och spelade in en informationsfilm kring sjukdomen. Även Sandvikens kommun har skapat en informationsfilm, i detta fall för att berätta om de problem som alkoholkonsumtion hos unga kan orsaka. Filmen producerades av unga på Bessemergymnasiet som nu vill att den får en så stor spridning som möjligt.

Post Navigation