3D-film och dess genombrott

 

Idag så finns möjligheten att se på film genom 3D, vilket ger ett inryck av att man verkligen befinner sig i filmen. Filmen får ett sorts djup, men egentligen så är det en vanlig tvådimensionell film det handlar om. 3D skapas genom att man visar bilder som är olika för höger och vänster öga och på så sätt skapar 3D intryck.

Hur 3D kom till

Man visade 3D filmer under 1900 talet i USA, men tekniken som används i dagens 3D skiljer sig markant från tidigare 3D format. Man valde att utveckla 3D filmer just för underhållning (att visa på exempelvis b3D logo in silver and red on black backgroundiografer) vilket ledde till att det också blev lönsamt att satsa på 3D teknik i en större skala. Det var därför först under 50-talet som man verkligen valde att utveckla filmindustrin med 3D. Dock har tekniken i sig aldrig riktigt slagit igenom och det dröjde att få rätt effekter som imponerade. Det var först när datorn utvecklades som man kunde få till imponerande effekter.

Olika tekniker inom digital 3D

Idag används främst 3 olika tekniker för att uppnå 3D-effekter. Dels så handlar det om att en projektor delar upp bilden som spelas via filmen inom tre olika grundfärger (grön, röd och blå). Dessa färger skapar två våglängder, vilka är lite förskjutna, och på så sätt ger en 3D effekt. Våglängderna flashar växelvis på den vita duken (totalt 120 gånger per sekund). Bilden blir därför flimmerfri och ger önskvärd effekt.

3D LCD TVTekniken som används mest för att visa 3D-filmer är den så kallade Real D Cinema tekniken. Här är det istället färgneutralt, medan man har en projektor och ett filter som polariserar bilderna inom filmen. Varannan bild visas därför med olika färger och på så sätt ger en 3D effekt. Bilderna visas dock i omgångar för varje öga, men eftersom det går så pass fort (144 bilder per sekund) så uppfattar ögat att det är en enda bild.

Det finns såklart flera olika sätt att projicera 3D film så som via analytiska filter, color code 3D polarisering, sekventiell och utostereoskopisk 3-D. Dock bygger alla på att projicera en bild för vardera öga, vilket ger upphov till en 3D illusion.

Post Navigation