Olika genrer inom filmens värld

 

Idag finns det en rad olika genrer inom film och det kan vara svårt att veta exakt vilken film som gäller för vilken sorts kategori. Det finns blandningar av det mesta, men de vanligast förekommande genrerna inom film är komedi, drama, action, thriller, skräck och fiction. Många har sin favorit genre, men att se på film idag innebär att blanda genrer och upptäcka nya världar.

När man började presentera konceptet med film så fanns det snabbt olika genrer som man kunde ta del av, även om filmerna var mycket enkla. Man brukar säga att de första engelskaMovies word cloud on old tv screen background filmerna som hade fiktiva handlingar bestod av aktstycken “acts”, vilka visade populära sketcher. Det var nära sammanbundet med musik och teaterns värld. Innan sekelskiftet så fanns det även olika kategorier så som idrottsfilmer, kriminalfilmer oh komedier. När det gällde idrottsfilmer så var det såklart arrangerade matcher, komedier kunde handla om att en golfare inte slår rätt på bollen utan istället ramlar. Det var som sagt mycket enkla filmer som visades.

Klassiska drama som visades som några av de första filmerna var “En sjöman säger farväl” och “En sjöman återvänder”, dessa visades troligtvis efter varandra. När man började visa filmer så fanns det filmgenrer som idag inte förekommer. Det fanns exempelvis genren Facial, vilket handlade om att visa grimaser på film, vilket såklart var de första närbilderna som uppkom. Det fanns även patosfilmer, vilka var mycket känsloladdade och spelade på scener som hände i verkligheten. Vidare så visade man även jaktfilmer, där exempelvis ett barn stjäl något och polisen springer efter. Det fanns även filmer på djur, vilka oftast handlade om hundar.

När man katalogiserar filmer från 1904 talet så ser man tydligt att det finns 5 olika klasser; berättelse, komedier, Barbershop Quartetmysterier, sceniska och personligheter. Vidare så kan berättelser delas in i tre olika kategorier; historiska, berättande och dramatiska filmer. Kategorin sceniska filmer handlar om utsikter, vyer och panoramor över städer, platser, skogar med mera. Däremot handlar kategorin personligheter om kända människor. Vill man veta mer om genrer  inom filmens värd så kan man besöka film institutioner runt om i landet.

Post Navigation